ผู้บริหาร
จำนวนผู้เข้าชม : 153 ครั้ง

ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

 

นายไพจิตร รักษาสรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา